Een reis door de geschiedenis van de westerse vocale muziek.

DOEL

Al luisterend kennismaken met en beleven van de vocale muziek uit de Middeleeuwen.

VOCAAL VERLEDEN, MIDDELEEUWEN

Onderwerpen die aan bod komen zijn:

1 Muziek en eredienst in de NĂ´tre Dame Parijs:

kerk, geestelijkheid en klooster; personeel en instituties; muzikale uitvoeringspraktijk

2 Gregoriaans:

in de liturgie; notatie; hervorming en restauratie (Solesmes)

3 Muzieknotatie:

erfenis antieke oudheid; neumen; Guido van Arezzo

4 Polyfonie:

Ars Antiqua, Ars Nova; Concilie van Konstanz; Guillaume Dufay